Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Czytaj więcej    ROZUMIEM


Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny) RODO


Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dn 10 maja 2018, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

RODO nakazuje, aby przedmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli Administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „Administrator danych”) jest MOBILNE BIURA Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie , przy ul. Kineskopowaj 1 , NIP 1231306107.

Cel, sposób oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych :

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Zakres danych:

Dane jakie przetwarzamy to: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Przetwarzanie danych:

Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami prawnymi.

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego lub przepisów o rachunkowości.

Przysługujące prawa

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego.

Podmioty, od których zbierane są dane osobowe mają prawo do:

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest na podstawie zgody – cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe nie są i nigdy nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym ani w żaden sposób wykorzystywane w celach marketingowych przez osoby trzecie.

W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres: ido@MOBILNE BIURA.pl lub adres korespondencyjny firmy KONTAKT.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem.